Phạm Thành Long đã giúp chủ doanh nghiệp ngành làm đẹp và mỹ phẩm như thế nào?

Phạm Thành Long là một doanh nhân – diễn giả chuyên đào tạo về phát triển cá nhân, phát triển kinh doanh. Diễn giả Phạm Thành Long không chỉ đào tạo những doanh nhân từ nhiều ngành nghề đa dạng từ tài chính, đầu tư, bất động sản, xây dựng, ông còn là người thầy của rất nhiều chủ doanh nghiệp ngành làm đẹp và mỹ phẩm. Những học viên của ông có hệ thống kinh doanh từ nghìn người lên đến vài chục nghìn người.

Continue reading “Phạm Thành Long đã giúp chủ doanh nghiệp ngành làm đẹp và mỹ phẩm như thế nào?”